Vrije beroepen

Portelio is vertrouwd met de problemen en uitdagingen waarmee uitoefenaars van vrije beroepen te maken krijgen en heeft een ruime ervaring in de begeleiding ervan (o.a. verenigingen en samenwerkingsverbanden tussen uitoefenaars van vrije beroepen, conflicten met de overheid of sociale zekerheid, conflicten tussen uitoefenaars van vrije beroepen).