Vennootschaps- en insolventierecht

Ondernemen en vennootschaps- en verenigingsrecht gaan hand in hand. Portelio biedt advies aan startende en gevestigde ondernemingen in alle aspecten van het vennootschaps- en verenigingsrecht. Wij begeleiden u bij de keuze van de vennootschapsvorm, de opmaak van de statuten en bijhorende aandeelhoudersovereenkomst, het doorvoeren van financieringsoperaties en de uitgifte van effecten. Portelio staat u eveneens bij in het proces van (familiale) opvolging in een onderneming of bij overname of overdracht van een vennootschap, een handelsfonds, een bedrijfstak of welbepaalde activa. Wij adviseren u tevens in geval van vennootschaps- en verenigingsgeschillen en staan u bij in het voeren van onderhandelingen, bemiddelingen of procedures. Verschillende van onze advocaten hebben zelf bestuurservaring en zijn wetenschappelijk actief in deze materie waarover zij geregeld publiceren en voordrachten geven.
Ondernemingen worden regelmatig geconfronteerd met liquiditeits- of solvabiliteitsproblemen, hetzij binnen de eigen onderneming, hetzij bij hun zakenrelaties. Portelio beschikt over de nodige expertise om haar cliënteel in deze situaties optimaal te begeleiden. In samenspraak met uw financiële adviseurs leveren wij bijstand bij herstructureringen, waar nodig met bescherming tegen de schuldeisers in het kader van een procedure van gerechtelijke reorganisatie. Eén van onze partners, mr. Matthias Gesquière, is aangesteld als curator bij de Ondernemingsrechtbank Gent en treedt ook op als vereffenaar en voorlopig bewindvoerder over ondernemingen.

Onze andere
expertises?

Portelio is graag uw partner en klankbord voor alle aspecten van het ondernemen. Wij verschaffen u pragmatisch advies, begeleiden u bij onderhandelen en staan u zo nodig bij in geval van geschil. Onze specialisten zijn actief binnen volgende domeinen: vennootschaps- en insolventierecht, commercieel recht, vastgoedrecht, arbeidsrecht en verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht. De geïntegreerde dienstverlening en het bundelen van deze verschillende expertises binnen het ondernemingsrecht is de sterkte van Portelio.

Onze expertises
Opleidingen
op maat van
uw bedrijf?