• Wettelijke info

Wettelijke info

Portelio Advocaten is een Besloten Vennootschap (BV).

Maatschappelijke zetel: 9000 Gent, Rijsenbergstraat 148
Ondernemingsnummer: 0537.590.529 

Kantoren:

  • 9000 Gent, Rijsenbergstraat 148
  • 2000 Antwerpen, Napelsstraat 2

Contactgegevens: info@portelio.be

De advocaten werkzaam binnen Portelio hebben de toelating om in België het beroep van advocaat uit te oefenen. Ze zijn lid van de Gentse en/of Antwerpse balie, onder de titel van ‘advocaat’ en zijn onderworpen aan de geldende wetgeving en deontologische voorschriften.