Algemene vergaderingen en raden van bestuur in tijden van corona

31 mar. 2020
Nieuws / Vennootschaps- en insolventierecht
Algemene vergaderingen en raden van bestuur in tijden van corona - actualisatie

Het eerste pakket volmachten besluiten van de federale regering voorziet twee bijkomende mogelijkheden teneinde te voorzien in oplossingen voor de algemene vergaderingen van vennootschappen of verenigingen in tijden van corona-crisis.

Algemene vergaderingen die voor 19 april werden of moesten worden samengeroepen kunnen volledig elektronisch of schriftelijk plaatsvinden op de datum die was voorzien. Dit kan ook wanneer deze mogelijkheid niet in de statuten voorzien was. Stemming kan gebeuren via vooraf opgestuurde formulieren of via volmachten. Aandeelhouders zullen vragen kunnen stellen door die vooraf naar hun onderneming op te sturen of via webcast. Voor sommige agendapunten op een algemene vergadering -denk aan bepalingen over het toegestaan kapitaal- is de aanwezigheid van een notaris vereist. In zulke gevallen volstaat het nu dat die notaris fysiek vergadert met één bestuurder van de onderneming of organisatie of met iemand die door het bestuur is aangeduid. De rest van het bestuur kan elektronisch vergaderen.

Een andere optie is dat de vergaderingen naar een later tijdstip worden verschoven. Bedrijven en verenigingen krijgen tot tien weken uitstel na de uiterste datum waarop hun vergadering in normale omstandigheden had moeten plaatsvinden. Ook vennootschappen en verenigingen die al een uitnodiging hadden uitgestuurd krijgen de kans die bijeenkomst uit te stellen.

Dirk Van de Gehuchte

Advies
of bijstand 
op maat?