Samenwerking tussen makelaars of “co-courtage”: enkele belangrijke principes

23 aug. 2022
Nieuws /

Steeds vaker worden tussen makelaars, voornamelijk inzake verzekeringen en kredieten, samenwerkingsovereenkomsten afgesloten waarbij beide makelaars gezamenlijk als tussenpersoon optreden. Omdat de co-courtage contracten vaak kwalitatief gebrekkig zijn, sommen wij hieronder enkele belangrijke aandachtspunten en principes op:

  • Elke klant dient in heldere taal geïnformeerd te worden over het in het co-courtage optreden van de makelaars. De klant moet weten welke de rol is van de beide makelaars, bij wie hij voor wat kan aankloppen en welke zijn rechten zijn. Het is aan te bevelen om aan de klanten een kort doch helder informatiedocument voor te leggen.
  • De beide makelaars moeten voldoen aan de toepasselijke beroepsreglementering. Zo zullen zij elk ingeschreven moeten blijven in de relevante FSMA registers.
  • De samenwerkende makelaars werken samen buiten elke band van ondergeschiktheid en hebben in principe dezelfde rechten en verplichtingen tegenover het cliënteel. Co-courtage is bijvoorbeeld niet te vergelijken met de samenwerking tussen een makelaar en zijn subagent.
  • Als uitgangspunt geldt dat de beide makelaars hoofdelijk verantwoordelijk (en desgevallend aansprakelijk) zijn tegenover het cliënteel. Gaat één van beide makelaars in de fout, dan kan daarvoor ook de andere worden aangesproken.
  • Er dienen afspraken gemaakt te worden over de verdeling van de commissies en over de contacten met de maatschappijen. Wie staat daar gekend als producent?
  • Er dienen afspraken gemaakt te worden over de verwerking van de klantengegevens, dit zowel in het licht van de privacywetgeving (GDPR) als ten behoeve van de respectieve portefeuilles van de makelaars.
  • Indien er belangenconflicten kunnen ontstaan, dan moet in het belangenconflictenbeleid worden voorzien hoe daar mee zal worden omgegaan.
  • Wat gebeurt er indien de samenwerking stopt? Welke makelaar kan dan aanspraak maken op het recht tot het verder beheren van het cliënteel? Hoe wordt het cliënteel ingelicht over de stopzetting van de samenwerking? Is er gedacht aan niet-concurrentieverplichtingen die van toepassing zijn na het einde van de samenwerking?

Aarzel niet om ons te contacteren indien u vragen hebt betreffende co-courtage. Portelio Advocaten begeleidt u graag bij het onderhandelen en afsluiten van overeenkomsten van co-courtage.

Advies
of bijstand 
op maat?