Veranderingen in de Wet op Invordering van Schulden bij de Consument: Wat Bedrijven Moeten Weten

29 aug. 2023
Nieuws /

Vanaf 1 september treden er in België belangrijke wijzigingen in werking met betrekking tot de invordering van schulden bij consumenten. Deze veranderingen hebben potentieel een aanzienlijke impact op bedrijven en hun incassopraktijken. In dit artikel geven we een overzicht van de nieuwe regels en wat ze betekenen voor uw onderneming.

Hoofdpunten van de nieuwe wetgeving:

  • Kosteloze Herinnering en Extra Betaaltermijn: Bedrijven moeten nu een kosteloze herinnering sturen en consumenten een extra termijn van 14 dagen geven om te betalen voordat schadebedingen en interesten kunnen worden aangerekend.
  • Beperkingen op Schadebedingen en Interesten: Er zijn wettelijke beperkingen ingesteld op de hoogte van schadebedingen en jaarlijkse interesten die aan consumenten kunnen worden aangerekend. De maximale interest bedraagt 8% bovenop de wettelijke interest. Deze is in augustus 2023 5,25% zodat de maximale consumenteninterest 13,25 % bedraagt.
  • Meer Transparantie Vereist: De herinnering moet alle relevante informatie over de schuld bevatten, inclusief het saldo, het bedrag van het schadebeding, de naam en het ondernemingsnummer van de schuldeiser, en een beschrijving van het product dat de schuld heeft doen ontstaan.

Voorbeeld: Stel dat een onderneming een factuur van €200 uitschrijft. Als de factuur na een jaar niet is betaald, kan de totale schuld oplopen tot €276,50, inclusief schadebeding en jaarlijkse interesten. Dit toont aan hoe de nieuwe regels de berekening van schulden kunnen beïnvloeden.

Gevolgen voor Bedrijven: Deze nieuwe regels kunnen een aanzienlijke impact hebben op de incassopraktijken van bedrijven. Bedrijven moeten hun processen mogelijk aanpassen om aan de nieuwe eisen te voldoen, en zorgvuldige overweging geven aan de wijze van communicatie met consumenten over schulden.

Conclusie: De wijzigingen in de wet op de invordering van schulden bij consumenten in België zijn aanzienlijk en vereisen dat bedrijven hun praktijken herzien. Wij staan klaar om u te helpen om u te begeleiden bij het voldoen aan de nieuwe wettelijke vereisten. Neem contact met ons op voor een gedetailleerde bespreking van hoe deze nieuwe regels uw bedrijf kunnen beïnvloeden.

Advies
of bijstand 
op maat?