Selecteer een pagina

Naar een betere bescherming van bedrijfsgeheimen?

De Europese Commissie werkt momenteel aan een voorstel van richtlijn teneinde te komen tot een betere bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken daarvan. Het betreft hier een...

Bemiddeling in burgerlijke – en handelszaken

Bemiddeling, of mediatie, is een begrip dat reeds langer bekend is bij onze noorderburen zowel als in de meeste Angelsaksische landen. In het Belgisch positief recht werd bemiddeling als alternatieve vorm van geschillenbeslechting ingevoerd bij de wet van 21 februari...

Zekerheden: Uitstel van revolutie

De Wet van 11 juli 2013 betreffende de zakelijke zekerheden op roerende goederen zou voor een revolutie zorgen in het zekerheidsrecht, en aanvankelijk in werking treden uiterlijk 1 december 2014. De wetgever heeft deze datum van uiterste inwerkingtreding inmiddels...