Supporting your business.

Portelio is een onafhankelijk Belgisch advocatenkantoor voor ondernemingen, bedrijfsleiders, kaderleden, vrije beroepen en overheden.

Vanuit vestigingen in Gent en Antwerpen staat Portelio haar Belgische en buitenlandse cliënten bij met hoogkwalitatieve, pragmatische, pro-actieve en vlot toegankelijke dienstverlening tegen correcte en transparante tarieven.

Portelio, supporting your business.

Nieuws

We houden u graag op de hoogte van de jongste ontwikkelingen op juridisch vlak.

Sander Vanderheyde behaalde het certificaat van ‘Data Protection Officer’.

Sander Vanderheyde behaalde het certificaat van ‘Data Protection Officer’.   Vanaf 25 mei 2018, de datum waarop de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de zgn. “GDPR”) van toepassing zal zijn, dienen overheden en bepaalde bedrijven een ‘Data Protection Officer’ (DPO) aan te wijzen.   De aanwijzing van een DPO is verplicht in drie gevallen:   Overheidsinstanties of –organen (publieke sector) die persoonsgegevens verwerken. Bedrijven of organisaties die hoofdzakelijk belast zijn met verwerkingen van persoonsgegevens die vanwege hun aard, hun omvang en/of hun doeleinden regelmatige en stelselmatige observatie op grote schaal van betrokkenen vereisen. Bedrijven of organisaties die hoofdzakelijk belast zijn met verwerkingen op grote schaal van bijzondere categorieën van persoonsgegevens (gevoelige gegevens, gezondheidsgegevens e.d.) en strafrechtelijke gegevens.   De aanwijzing van een DPO kan zowel intern als extern. Een DPO heeft informerende, adviserende en controlerende taken. Hij ziet toe op de naleving van de GDPR en is het contactpunt met de bevoegde privacyautoriteiten.   Sander Vanderheyde behaalde het certificaat van ‘Data Protection Officer’ bij het DPI in Mechelen.   Portelio Advocaten staat uw onderneming graag bij voor alle verdere informatie die u hierover zou... Lees meer

Sander Vanderheyde schreef een artikelsgewijze commentaar op de wetsartikelen inzake precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten

Sander Vanderheyde heeft de bepalingen inzake precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten (Titel 2 Boek X van het Wetboek Economisch Recht) becommentarieerd in de reeks ‘Artikel & Commentaar’ van Kluwer. Voor meer informatie: https://legalworld.wolterskluwer.be/nl/nieuws/domein/handels-economisch-en-financieel-recht/precontractuele-informatie-bij-commerciele-samenwerkingsovereenkomsten/... Lees meer

E-Mediation: onbekend en (onterecht) onbemind

Geleidelijk aan begint het begrip bemiddeling of mediation door te sijpelen in onze dagelijkse rechtspraktijk. Nog voor de klassieke mediation gemeen goed geworden is, dient zich reeds een nieuw fenomeen aan in het bemiddelingslandschap, met name de E-Mediation of de bemiddeling via internet. In Nederland behoort E-Mediation reeds tot de courante praktijk. In België halen nog veel bemiddelaars in ongeloof de wenkbrauwen op wanneer hen gesuggereerd wordt dat ook via het internet zou kunnen bemiddeld worden, en niet face-to-face. Één van de eerste objecties die men te horen krijgt van degenen die menen dat E-Mediation (ook Online Dispute Resolution (ODR) genoemd) geen werkbare methode zou zijn, is dat meer dan 90% van het effect van een boodschap gecreëerd zou worden door lichaamstaal en non-verbale communicatie zoals lichaamshouding, stem, intonatie, mimiek en oogcontact. Dat kan best zijn, maar op zich lijkt mij dit geen reden om te stellen dat bemiddeling via internet niet mogelijk is. Van de meeste van onze computerprogramma’s gebruiken wij ook maar de 10% of 20% die we nodig hebben en meestal zijn we daar zeer tevreden mee. Bovendien moeten we toch beseffen dat de non-verbale communicatie die zich bovenop de verbale komt plaatsen, niet altijd zo gunstig is voor het bemiddelingsproces. Heel dikwijls kunnen hier minachting, wrok, agressie, haat en andere negatieve gevoelens uit spreken, die zeker niet aangewezen zijn om een bemiddeling gemakkelijker te maken. Er zal ook op gewezen worden dat mensen nu eenmaal de neiging hebben om in e-mails dingen harder te poneren dan ze dit zouden doen in een persoonlijk, verbaal contact. Daarbij komt dan dat een geschreven boodschap meestal ook harder... Lees meer