Sander Vanderheyde

Sander Vanderheyde is actief in diverse aspecten van het ondernemingsrecht met een bijzondere focus op intellectuele eigendomsrechten (auteursrecht, softwarebescherming, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, databanken, handelsnamen, domeinnamen etc.), ICT, privacy en distributierecht (agentuur, concessie, franchising en andere handelstussenpersonen). Daarnaast behandelt hij ook regelmatig dossiers inzake bouw, aanneming en huur.

In deze materies verleent hij advies en bijstand aan diverse ondernemingen, begeleidt hen bij de opmaak en negotiatie van commerciële contracten en verzorgt regelmatig ook seminaries en opleidingen.

Sander is houder van een bijkomende master in de intellectuele rechten en is Data Protection Officer.

Sander is lid van de BMM (Beneluxvereniging voor Merken en Modellenrecht).

Sander is partner bij Portelio en advocaat aan de Gentse Balie sinds 2012.

Talen: Nederlands, Frans en Engels.

Publicaties

  • “Hoe bescherm ik mijn naam en product ?”, co-auteur, UNIZO uitgave, 2014, 92 p.
  • BEECKWEE, A. en VANDERHEYDE, S., “Lening” in Artikelsgewijze commentaren bijzondere overeenkomsten, Mechelen, Kluwer, 2016.
  • DE REU, G., VANDERHEYDE, S., Artikelsgewijze commentaar bij art. VI.11-16 WER (aanduiding van de hoeveelheid) Kluwer, 2019.
  • DEGRAEVE, M., VANDERHEYDE, S., Artikelsgewijze commentaar bij art. VI.8-10 WER (benaming, samenstelling en etikettering van goederen en diensten), Kluwer, 2019.
  • HOSTE, A., VANDERHEYDE, S., Artikelsgewijze commentaar bij art. VI.3-7 WER en art. VI.7/1-3 (prijsaanduiding en afronding van het te betalen bedrag)), Kluwer, 2019
  • VANDERHEYDE, S., “Artikelsgewijze commentaar op de wetsartikelen inzake precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten”, in Artikelsgewijze commentaar, Mechelen, Kluwer, 2018.
  • DE REU, G., VANDERHEYDE S., Artikelsgewijze commentaar bij art. VI.116-117 WER (verkoop met verlies), Kluwer, 2020.
  • “De hondenpoepbuis: elegant design, maar geen auteursrechtelijke bescherming.”, noot onder Gent 27 april 2020, RABG 2020/20, 1611.
  • VANDERHEYDE S. en VAN DE GEHUCHTE T., "Praktische Gids bescherming van intellectuele eigendom in de onderneming", co-auteur, Mechelen, Kluwer, 2020, 228 p.