Matthias Gesquière

Matthias Gesquière is actief in het vennootschapsrecht (fusies en overnames en conflicten binnen het vennootschapsleven) en het insolventierecht (faillissement, gerechtelijke reorganisatie, beslagrecht, zekerheden). In deze materies staat hij zowel Belgische als internationale cliënten bij in contractenwerk en procedures.

Hij wordt regelmatig aangesteld als curator van faillissementen en vereffenaar van vennootschappen.

Matthias is op heden gastprofessor aan de Vrije Universiteit Brussel.

Matthias is houder van een bijkomende master in het Europees recht en behaalde een postgraduaat corporate finance.

Matthias is partner bij Portelio en advocaat aan de Gentse Balie sinds 2004.

Talen: Nederlands, Frans en Engels.

Publicaties

  • M. GESQUIERE, “Borgtocht op eerste verzoek”, T.B.B.R. 2004, 369-387
  • M. GESQUIERE, “Opties op aandelen binnen het ruimere kader van aandeelhoudersovereenkomsten”, in De Praktijkjurist XVI, Gent, Story Publishers, 2010, 121-163
  • K. BYTTEBIER en M. GESQUIERE, “De overdracht onder gerechtelijk gezag”, in K. BYTTEIBER, E. DIRIX, M. TISON en M. VANMEENEN (Eds.), Gerechtelijke reorganisatie, Getest, Gewikt en Gewogen, Antwerpen, Intersentia, 2010, 207-269
  • K. BYTTEBIER en M. GESQUIERE, “Algemene Beginselen Insolventierecht”, Gent, Story Publishers, 2014
  • D. VAN DE GEHUCHTE en M. GESQUIERE, “Bijzondere clausules in overnameovereenkomsten”, in K. BYTTEBIER en T. WERA (Eds.), Actuele evoluties inzake overnames en herstructureringen, Antwerpen, Intersentia, 2014, 47-71
  • M. GESQUIERE “Political, economic and legal foundations of the concept of enterprise”, in L. CORNELIS (Ed.), Finance and Law, Twins in Trouble, Cambridge / Antwerpen, Intersentia, 2015, 189-219
  • M. GESQUIERE, “Artikel 46 Faill. W.” en “Artikel 35 WCO” in J. EMBRECHTS, M. VANMEENEN en I. VEROUGSTRAETE, Wet en Duiding, Insolventie, Brussel, Larcier, 2014