Sofie Naeyaert

Sofie Naeyaert is een externe medewerker actief in diverse aspecten van het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht, met een bijzondere focus op het verkeersrecht, de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, letselschade en zaakschade. Sofie is eveneens actief in diverse aspecten van het strafrecht (algemeen en bijzonder strafrecht). Sofie heeft daarnaast een bijzondere interesse voor het medisch aansprakelijkheidsrecht.

Sofie is houder van een bijkomende master in het ondernemingsrecht, een getuigschrift Supralat - Salduz opleiding, alsook een getuigschrift Bijzondere Opleiding Cassatie in Strafzaken.

Sofie is sinds 2006 lid van de Gentse Balie.

Talen: Nederlands, Frans en Engels.

Publicaties

  • S. NAEYAERT, “Privacy in de werksfeer” in G. Vermeulen (ed.), Privacy en strafrecht. Nieuwe en grensoverschrijdende verkenningen, Antwerpen, Maklu, 2007, 627 p.