Verstrenging van de maximale contractuele betalingstermijn voor handelstransacties

22 sep. 2021
Nieuws /

Vanaf 1 februari 2022 geldt voor handelstransacties onderworpen aan Belgisch recht een maximale contractuele betalingstermijn van 60 kalenderdagen. De termijn voor aanvaarding en/of controle van de goederen of diensten maakt voortaan integraal deel uit van de maximale contractuele betalingstermijn.

De termijn gaat in vanaf de ontvangst van de factuur.

Contractuele betalingstermijnen die de maximaal toegestane termijn van 60 kalenderdagen overschrijden zullen worden herleid tot 30 kalenderdagen.

Indien geen termijn voor betaling werd bepaald, blijft de wettelijke betalingstermijn van 30 kalenderdagen van kracht.

Voor vragen hierover: contacteer Portelio

Advies
of bijstand 
op maat?