Timothy Van de Gehuchte en Sander Vanderheyde schreven recent een noot in het RABG 2020, nummer 20

27 jan. 2021
Nieuws /

Twee van onze advocaten, Timothy Van de Gehuchte en Sander Vanderheyde, schreven recent een noot in het RABG 2020, nummer 20 (https://www.larcier.com/nl/rechtspraak-antwerpen-brussel-gent-rabg.html).

Timothy maakte enkele kanttekeningen bij een vonnis van de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel over de bescherming van bedrijfsgeheimen.

Sander gaf duiding bij een arrest van het hof van beroep te Gent over de auteursrechtelijke bescherming van de hondenpoepbuis.

Contacteer Portelio voor meer informatie.

Advies
of bijstand 
op maat?