Nieuwe tarieven voor de rechtsplegingsvergoeding sinds 1 juni 2021

01 jun. 2021
Nieuws /

De rechtsplegingsvergoeding is een forfaitaire tegemoetkoming in de kosten en erelonen van de advocaat van de in het gelijk gestelde partij. Vaak is dit het basisbedrag. Op gemotiveerd verzoek van één van de partijen kan de rechter een lagere of hogere rechtsplegingsvergoeding toekennen. De rechter houdt hierbij rekening met de financiële draagkracht van de verliezende partij, de complexiteit van de zaak, de contractueel bepaalde vergoedingen voor de in het gelijk gestelde partij en/of het kennelijk onredelijk karakter van de situatie.

De tarieven zijn sinds 1 juni 2021 vastgesteld als volgt:

Contacteer Portelio voor meer informatie.

Advies
of bijstand 
op maat?