Nieuw moratorium op faillissementen en uitvoeringsmaatregelen

12 jan. 2021
Nieuws /

Tijdens de eerste coronagolf voerde de federale regering een moratorium in op faillissementen en uitvoeringsmaatregelen. Door de tweede golf houden diverse sectoren opnieuw de deuren verplicht gesloten. Om die reden herneemt de federale regering deze crisismaatregel. Sinds 24 december 2020 is het nieuw moratorium van kracht. Het geldt (voorlopig) tot en met 31 januari 2021.

Opdat het moratorium op uw onderneming betrekking zou hebben moeten 3 voorwaarden cumulatief vervuld zijn:

  • Uw onderneming heeft de deuren verplicht moeten sluiten tijdens de tweede lockdown (in toepassing van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020);
  • Uw onderneming was niet in staking van betaling op 18 maart 2020;
  • De continu├»teit van uw onderneming wordt bedreigd door de COVID-19 pandemie en haar gevolgen.

Met andere woorden vallen ondernemingen die niet van overheidswege aan een sluiting onderhevig zijn, uit de boot. Zij genieten geen tijdelijke opschorting van faillissement en/of uitvoeringsmaatregelen.

Wat particulieren betreft is het moratorium op iedereen van toepassing, mits enkele uitzonderingen (bv. m.b.t. invorderingen ingevolge fiscale of sociale fraude).

Aangaande uithuiszettingen is een en ander afhankelijk van waar de uithuiszetting dient plaats te vinden. In Walloni├ź en Brussel werden van overheidswege moratoria ingevoerd, voor Vlaanderen niet. Het is uiteraard wel mogelijk dat het Vlaams Gewest alsnog een moratorium zal publiceren.

Voor meer informatie: contacteer Portelio.

Advies
of bijstand 
op maat?