Is uw website in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming en cookies?

25 jan. 2021
Nieuws /

Naast de GDPR (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is er wetgeving inzake van cookies, nl. artikel 129 Wet Elektronische Communicatie. U bent als eigenaar of beheerder van een website verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingen op of via de website alsook voor het gebruik van cookies.

Portelio zet even op een rij wat dit concreet betekent:

 • U hebt een privacyverklaring nodig met de wettelijk voorgeschreven informatie (artikel 13 GDPR). Immers worden er via uw website persoonsgegevens verwerkt, bv. via een contactformulier of bij verkoop via een webshop.

  De privacyverklaring plaatst u best in de footer van uw website zodat die toegankelijk blijft.

  Naast de privacyverklaring zijn er heel wat andere verplichtingen onder de GDPR. Zo zal u bv. met uw webbedrijf, hosting provider of marketing dienstverlener een verwerkersovereenkomst moeten sluiten (cfr. artikel 28 GDPR). U blijft de verwerkingsverantwoordelijke, maar uw dienstverlener zal op uw instructie persoonsgegevens verwerken en dus kwalificeren als verwerker.

 • Als u uw websitebezoekers laat inschrijven op een nieuwsbrief, dan moeten zij d.m.v. een actieve handeling hun toestemming geven, bv. door het aanvinken van een hokje of ingeven van hun e-mailadres. Hierbij moet u de nodige informatie voorzien en linken naar de privacyverklaring.

 • Voor niet-functionele cookies op uw website (zoals analytische cookies, social media plug-ins of advertentiecookies) hebt u de toestemming nodig van uw websitebezoekers. Dit gebeurt via de cookiebanner. Toestemming moet u bovendien vooraf verkrijgen en per categorie van cookies. U kunt de cookies niet plaatsen vooraleer toestemming is gegeven.

  In uw cookiebanner moet u doorlinken naar een cookieverklaring die u ook toegankelijk kan maken in de footer van uw website. In de cookieverklaring moet u de nodige informatie voorzien over de cookies op uw website, o.m. een korte beschrijving wat cookies zijn, een beschrijving van de soorten cookies op uw website, specifieke gegevens per cookie, de wijze waarop uw websitebezoekers cookies kunnen beheren of verwijderen en een link naar de privacyverklaring.

  U moet in kaart brengen welke cookies er effectief op uw website worden gebruikt (al dan niet samen met uw webpartner). De cookieverklaring moet hierop worden afgestemd.

Portelio volgt de stand van de wetgeving op de voet op. Contacteer Portelio voor meer informatie.

Advies
of bijstand 
op maat?