Huur, horeca en corona: vrijstelling betaling huur door overmacht?

19 mar. 2020
Case Study / Vastgoedrecht
Huur, horeca en corona: vrijstelling betaling huur door overmacht?

De van overheidswege opgelegde coronamaatregelen brengen heel wat onzekerheden met zich mee.

Zo stelt zich de vraag wat de impact is van deze maatregelen op de huur van panden waarin horecazaken worden uitgebaat. Zij moeten sinds afgelopen zaterdag verplicht hun deuren sluiten, dit tot minstens 3 april 2020. Tijdens de sluiting moeten uitbaters het gebruik van het gehuurde pand derven terwijl de verhuurder van zijn kant het rustig genot en gebruik van het goed tijdelijk niet meer kan verschaffen.

Sinds de dwingende sluiting worden verhuurder en huurder aldus geconfronteerd met overmacht.

In geval van overmacht kan de huurder zich mogelijks beroepen op artikel 1722 van het Burgerlijk Wetboek. Artikel 1722 BW betreft een bijzondere toepassing in het huurrecht van de gemeenrechtelijke overmachts- en risicoleer, namelijk van de rechtsregel volgens welke in overeenkomsten het definitief of tijdelijk niet uitoefenen door overmacht van de verplichtingen van de ene partij zou kunnen leiden tot het definitief of tijdelijk niet uitoefenen van de verplichtingen van de andere partij. Van artikel 1722 BW kan contractueel wel afgeweken worden. Er moet aldus worden nagegaan of er geen bevrijdingsbeding t.v.v. de verhuurder opgenomen is in de huurovereenkomst.

Er moet in principe sprake zijn een redelijke onmogelijkheid voor de huurder om het pand nog conform de overeengekomen bestemming te gebruiken en om zijn verplichting tot betaling van de huurprijs uit te voeren. Is de onmogelijkheid van tijdelijke aard, zoals voor de coronamaatregelen (hopelijk) het geval is, dan wordt de betalingsverplichting van de huurder geschorst.

Het is aangewezen om alvast duidelijk te communiceren met de verhuurder en minnelijk overleg te plegen over een tijdelijke schorsing van betaling dan wel een huurvermindering.

Portelio staat u graag bij voor advies in dit verband.

Sander Vanderheyde

Virginie Tombeur

Advies
of bijstand 
op maat?