Het nieuwe bewijsrecht vanaf 1 november 2020

20 okt. 2020
Nieuws /
            

Met de wet van 13 april 2019 wordt met ingang van 1 november 2020 een nieuw Boek 8 in het (nieuw) Burgerlijk Wetboek ingevoerd. Bedoeling is om een moderner en soepeler bewijsrecht te hebben, een aantal verouderde regels te verduidelijken en de regels af te stemmen op technologische trends.

Er wordt o.m. een nog soepeler vrij bewijsstelsel ingevoerd. Voor verrichtingen onder de 3.500 euro (waar dit op heden 375 euro is) is een schriftelijke overeenkomst niet meer vereist en zal het bewijs vrij geleverd kunnen worden, bv. via e-mails, WhatsApp, sms, getuigen, vermoedens e.d. Tussen ondernemingen of tegen ondernemingen kan ook boven de 3.500 euro het bewijs vrij geleverd worden en dit wordt uitgebreid tot vrije beroepen en landbouwers.

Nieuw is verder ook dat de rechter in geval van buitengewone omstandigheden de bewijslast kan omdraaien en, zij het op een gemotiveerde wijze, kan aanduiden wie van de partijen de bewijslast draagt. Dit kan slechts wanneer het toepassen van de normale bewijsregels kennelijk onredelijk zou zijn.

Bewijs moet ten slotte geleverd worden met een redelijke mate van zekerheid. Echter wanneer een negatief feit moet worden verwezen, volstaat het aantonen van de waarschijnlijkheid van dat feit.

Voor meer informatie, contacteer Portelio.

               
Advies
of bijstand 
op maat?