Het jaarverslag 2019 van de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)

15 okt. 2020
Nieuws / Commercieel recht

2019 is het jaar geweest van de ontwikkeling van de Inspectiedienst en de Geschillenkamer van de GBA. In 2019 werden de eerste onderzoeken gevoerd en in mei 2019 volgde de eerste boete. Waar in dossiers uit 2019 nog niet altijd een boete werd opgelegd (maar veeleer andere sancties zoals een berisping, bevel tot naleven van bepaalde rechten, waarschuwing e.d.) werden intussen al heel wat boetes opgelegd, o.m. enkele van 50.000,- EUR. In 2019 behandelde de GBA 6447 dossiers, ontving zij 869 meldingen van datalekken en 185 adviesvragen. De sensibilisering en monitoring vanuit de GBA werd verder verscherpt naar aanleiding van Covid-19.

Het volledige jaarverslag 2019 kunt u raadplegen op: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/publications/jaarverslag-2019.pdf.

Advies
of bijstand 
op maat?