Het coronavirus en annulaties van evenementen

11 mar. 2020
Nieuws /
Het coronavirus en annulaties van evenementen

Door de geografische verspreiding van het coronavirus beslissen organisatoren om bepaalde evenementen te annuleren.

Voor dienstverleners en verhuurbedrijven kan dit aanzienlijke kosten en schade met zich meebrengen, daar zij heel wat voorbereidende maatregelen treffen in aanloop naar het evenement.

Maak goede contractuele afspraken met uw opdrachtgever/organisator om de schade en kosten zoveel als mogelijk te beperken.

Portelio staat u graag bij voor advies in dit verband.

Sander Vanderheyde

Advies
of bijstand 
op maat?