Handelsagenten beter beschermd tegen de eenzijdige aanrekening van kosten

02 mar. 2022
Nieuws /

Op 3 februari 2022 werd door de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers een Wet goedgekeurd ter wijziging van het huidige artikel X.13 van het Wetboek van Economisch Recht. Door deze wetswijziging is thans iedere eenzijdige of structurele verhoging van kosten een handeling die gelijk staat met de verbreking van de agentuurovereenkomst. De Wet is een reactie op de vaststelling dat, met name in de financiƫle sector, de afgelopen jaren principalen (banken) vaak eenzijdig allerhande kosten ten laste hebben gelegd van hun agenten. De kosten doken op onder diverse benamingen maar hadden met elkaar gemeen dat de agenten vaak weinig andere keuze hadden dan deze te aanvaarden. Thans is er voor bank- of verzekeringsagent een wettelijke basis om de eenzijdige aanrekening van kosten te bestrijden.

Bij het afsluiten van een nieuwe agentuurovereenkomst of bij de wijziging van een bestaande overeenkomst, kunnen bankagenten thans reeds enige steun vinden in de Febelfin gedragscode. Daarin is immers voorzien in de verplichting tot het opmaken van een precontractueel informatiedocument. Dit laatste document dient voldoende informatie te bevatten om de agent inzage te geven in de kosten die hem door de bank ten laste zullen worden gelegd gedurende de uitvoering van de agentuurovereenkomst.

Aarzel niet om als bank- of verzekeringsagent contact op te nemen met Portelio advocaten indien u hierover bijkomende informatie wenst.

Advies
of bijstand 
op maat?