Geen merkinbreuk door loutere opslag van inbreukmakende goederen

10 apr. 2020
Nieuws / Commercieel recht
Geen merkinbreuk door loutere opslag van inbreukmakende goederen

Een online platform dat voor een derde-verkoper goederen in voorraad houdt die inbreuk maken op merkenrechten, zonder kennis te hebben van deze inbreuk, begaat zelf geen merkinbreuk.

Zo oordeelde het Hof van Justitie (EU) recent naar aanleiding van een prejudiciƫle vraag gesteld door het Duitse Hooggerechtshof (C567/18). Het Hof week in deze zaak uitzonderlijk af van de conclusie van de advocaat-generaal. Het volledige arrest kunt u lezen op:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=769302D73A85F407A485DE0E8B1E4246?text=&docid=224883&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4808616

Het Hof stelt dat Amazon het merk niet gebruikt en de goederen slechts opslaat zonder deze zelf te koop aan te bieden of op de markt te brengen. Enkel de externe derde-verkopers streven het doel om na om de goederen te koop aan te bieden of in de handel te brengen, in welk geval sprake kan zijn van een merkinbreuk.

Met dit arrest bevestigt en versterkt het Hof zijn eerdere rechtspraak waarin tussenpersonen zoals online marktplaatsen worden beschermd tegen aanspraken van merkhouders wegens beweerde merkinbreuken.

Heeft u vragen in dit verband? Portelio staat u graag bij voor verder advies.

Advies
of bijstand 
op maat?