Europese Commissie lanceert nieuwe regels inzake kunstmatige intelligentie

26 apr. 2021
Nieuws /

De Europese Commissie vaardigde recent een wettelijk kader uit inzake artificiële intelligentie ("AI"). De EU tracht hiermee paal en perk te stellen aan mogelijke misbruiken met en riskant gebruik van kunstmatige intelligentie. Het voorstel beoogt enerzijds vertrouwen te scheppen in AI-systemen door de daarmee gepaard gaande risico's te beperken, en anderzijds investeringen en innovatie in de verdere ontwikkeling van AI te stimuleren.

De voorstellen van de Europese Commissie worden nu ter goedkeuring voorgelegd aan het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie. De wetgeving treedt naar verwachting binnen 2 à 3 jaar in werking.

Contacteer Portelio bij vragen hieromtrent.

Advies
of bijstand 
op maat?