Een nieuwe indicatieve tabel sinds mei 2021

04 jun. 2021
Nieuws /

De indicatieve tabel is een initiatief van magistratenverenigingen en kwam tot stand in 1994. Het betreft een werkinstrument (leidraad) bij de begroting van schade; in het bijzonder voor schade die men niet in concreto kan begroten (bv. morele schade). De indicatieve tabel is dus geen wet.

De indicatieve tabel wordt om de vier jaar geëvalueerd, rekening houdende met de evolutie van de sociaal-economische omstandigheden, wetgeving, rechtsleer en rechtspraak, billijke vergoeding voor de slachtoffers en weerslag op de verzekeringspremies.

In mei 2021 werd de ‘indicatieve tabel 2020’ gepubliceerd. Behoudens enkele kleine uitzonderingen (zoals bijvoorbeeld de administratiekosten en verplaatsingskosten) zijn er geen aanpassingen van de bedragen in vergelijking met de tabel van 2016.

Voor vragen hierover: contacteer Portelio.

Advies
of bijstand 
op maat?