Een nieuw, gemoderniseerd goederenrecht

20 okt. 2020
Nieuws /

Binnen iets minder dan een jaar (1 september 2021) treedt het nieuwe goederenrecht nagenoeg volledig in werking.

In lijn met andere recente initiatieven van de wetgever is het de bedoeling om het huidige goederenrecht te moderniseren en te flexibiliseren, alsook de uiteenlopende bepalingen te integreren in één wetboek.

Portelio biedt u hierbij graag een eerste overzicht van de meest in het oog springende bepalingen van dit nieuwe wetboek:

  • het goederenrecht wordt grotendeels van aanvullend recht, zodat partijen de mogelijkheid hebben om afspraken te maken die afwijken van hetgeen bepaald werd in de wet;
  • het begrip (bovenmatige) burenhinder wordt wettelijk verankerd;
  • het erfpacht- en opstalrecht ondergaat meerdere wijzigingen;
  • de samenwerking tussen de vruchtgebruiker en de blote eigenaar wordt verder wettelijk vastgelegd;
  • de bewindsfiguur ‘fiducie’, die toelaat om het vermogen van een (rechts)persoon in een afzonderlijk fiduciair vermogen op te splitsen om daarmee te handelen in overeenstemming met een bepaald doel, wordt geïntroduceerd.

In de komende weken zal Portelio u voor enkele van de voormelde topics een beknopt overzicht van de belangrijkste nieuwigheden voor de praktijk bieden.

Portelio is uiteraard ter beschikking indien u hieromtrent meer informatie wenst te bekomen.

Advies
of bijstand 
op maat?