De Vlaamse Covid-19 handelshuurlening

12 jun. 2020
Nieuws / Vastgoedrecht

Inmiddels verscheen het Besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2020 “over het verlenen van een handelshuurlening aan huurders die verplicht moeten sluiten ten gevolge van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus” in het Belgisch Staatsblad.

Het besluit treedt in werking vanaf 15 juni 2020.

De handelshuurlening, een krediet van PMV/z-Leningen en beheerd door VLAIO, kan worden toegekend mits voldaan is aan de volgende voorwaarden:

1. Huurder is een onderneming met recht op de sluitingspremie.

2. Huurder en verhuurder tekenen een modelovereenkomst van VLAIO waarin het volgende wordt opgenomen:

- Identificatienummer v/d geregistreerde huurovereenkomst.

- Vervallen van de verplichting voor de huurder tot betaling van de huur per pand, inclusief lasten, voor een periode van 4 maanden en ten minste 3 maanden, met ingang ten vroegste de huur die in de maand april verviel.

- Een kwijtschelding per pand van twee maanden en minimaal één maand huur, inclusief lasten.

- Een verklaring op eer dat er geen huurachterstand was op 15 maart 2020 en dat de huur nog lopende is.

- Een verklaring op eer dat de huurovereenkomst op eenvoudig verzoek van het VLAIO of van PMV/z-Leningen zal overgemaakt worden.

3. De waarde van de handelshuurlening bedraagt voor één onderneming max. twee maanden huur per pand, inclusief lasten, en niet meer dan 35.000,- EUR voor alle panden samen.

4. De handelshuurlening wordt volledig terugbetaald ten laatste 24 maanden na toekenning ervan. De terugbetalingen moeten starten zes maanden na toekenning en worden gespreid in de 18 maanden na de eerste zes maanden.

5. Rente van 2% per jaar.

VLAIO voorziet een applicatie / e-loket voor de aanvraag die moet gebeuren vóór 1 oktober 2020. Het VLAIO zal de naleving van de voorwaarden onderzoeken. Bij aanvaarding zal een leningsovereenkomst voorgelegd worden door PMV/z-Leningen. Na ondertekening van deze overeenkomst zal de huur worden betaald op een rekeningnummer op naam van de verhuurder.

Voor meer informatie over deze handelshuurlening: contacteer Portelio Advocaten.

Advies
of bijstand 
op maat?