De verwerkersovereenkomst wordt nog al te vaak over het hoofd gezien

31 aug. 2021
Nieuws /

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) verplicht ondernemingen om enkel verwerkers in te schakelen die voldoende passende maatregelen nemen in overeenstemming met de GDPR. Dit moet worden vastgesteld in een verwerkersovereenkomst waarvan de inhoud ook wordt voorgeschreven door de GDPR.

De verplichting bestaat zowel voor de verwerkingsverantwoordelijke als voor de verwerker. De verwerkingsverantwoordelijke is de onderneming die de controle heeft over de gegevensverwerking, die het doel en/of de middelen ervan bepaalt. De verwerker verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van of op instructie van de verwerkingsverantwoordelijke. De verwerkingsverantwoordelijke delegeert m.a.w. een bepaalde verwerkingsactiviteit aan de verwerker.

Die kwalificatie is bepalend of al dan niet een verwerkersovereenkomst in de zin van artikel 28.3 GDPR moet worden gesloten.

Contacteer Portelio voor al uw vragen in dit verband.

Advies
of bijstand 
op maat?