De GBA schakelt een versnelling hoger - alweer twee nieuwe GDPR-beslissingen

18 jun. 2020
Nieuws / Commercieel recht
De GBA schakelt een versnelling hoger - alweer twee nieuwe GDPR-beslissingen

Op 8 juni 2020 publiceerde de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) twee nieuwe beslissingen van haar Geschillenkamer.

De ene zaak kaderde binnen een familierechtelijk geschil tussen twee ex-echtgenoten. De verwerende partij had bepaalde (o.a. medische) gegevens van hun minderjarig kind in kopie (cc) gericht aan het voormalig professioneel e-mailadres van eisende partij. Het feit dat (i) dit e-mailadres mogelijks kon worden geconsulteerd door derden (m.n. oud-collega’s van eiser), en dat (ii) eisende partij de verwerende partij hier reeds meermaals op had gewezen, deed de GBA besluiten tot een inbreuk op de GDPR. De GBA legde de verwerende partij een waarschuwing op om het betreffende e-mailadres niet langer te gebruiken.

De andere zaak betrof het misbruik van persoonsgegevens voor electorale doeleinden. Meer bepaald had de verwerende partij in kwestie persoonsgegevens (m.n. adressen) vanop de personeelslijst van een bepaalde gemeente gebruikt om verkiezingspropaganda uit te sturen. De GBA legde een boete op van 5.000,- EUR.

Voor een uitgebreide lezing van voormelde beslissingen, kan u terecht op de website van de GBA: https://www.autoriteprotectiondonnees.be/sites/privacycommission/files/documents/Decision_CC_29-2020_FR.pdf.  https://www.autoriteprotectiondonnees.be/sites/privacycommission/files/documents/Decision_CC_30-2020_FR.pdf.

Is uw onderneming reeds in lijn met de GDPR? Contacteer Portelio voor al uw vragen in dit verband.

Advies
of bijstand 
op maat?