De GBA publiceerde haar aanbeveling over direct marketing

19 feb. 2020
Nieuws / Commercieel recht
De GBA publiceerde haar aanbeveling over direct marketing

Onlangs publiceerde de GBA haar aanbeveling nr. 01/2020 betreffende de verwerking van persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden.

In deze aanbeveling zet de GBA de spelregels uiteen waaraan ondernemingen zich dienen te houden bij de verwerking van persoonsgegevens voor direct marketing. De GBA wijst o.m. op het belang van de rol van de verwerkingsverantwoordelijke en verwerker, de bepaling van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, het in kaart brengen van de verwerkingsprocessen, dataminimalisatie, de bepaling van de juiste rechtsgrond (voor direct marketing komt vaak het gerechtvaardigd belang in aanmerking) en het belang van transparantie. Wat dit laatste betreft, beveelt de GBA aan om gedragscodes op te stellen voor de betrokken sectoren.

De volledige aanbeveling kunt u raadplegen op de website van de GBA: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/sites/privacycommission/files/documents/Aanbeveling_01_2020_direct_marketing.pdf.

Voor vragen kunt u steeds terecht bij Portelio.

Sander Vanderheyde – Anne-Sophie Devos


Advies
of bijstand 
op maat?