De digitale oprichting van een vennootschap

16 aug. 2021
Nieuws /

Wie een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid wenst op te richten, moest tot voorheen steeds een afspraak maken bij een notariskantoor met oog op de fysieke ondertekening van de authentieke oprichtingsakte.

Sinds 1 augustus 2021 kan de authentieke oprichtingsakte van iedere rechtspersoon evenwel digitaal en op afstand onderschreven worden. Voortaan kunnen authentieke aktes dus via een elektronische ondertekening verleden worden tijdens een videovergadering met de notaris. Uitsluitend bij een vermoeden van fraude of om de naleving van de regels inzake de handelingsbekwaamheid of de vertegenwoordigingsbevoegdheid te verifiëren, kan de fysieke verschijning nog vereist worden.

Inhoudelijk verandert er evenwel niets aan de vereisten voor het verlijden van een authentieke akte (zo blijft o.m. de aanwezigheid van een notaris nog steeds vereist). Voor meer informatie omtrent de procedure, de keuze van vennootschapsvorm en de opmaak van de statuten kan u steeds bij Portelio terecht. 

Advies
of bijstand 
op maat?