De collaboratieve advocaat

02 mar. 2022
Nieuws /

De wet van 18 juni 2018 die onder meer de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing als voorwerp had, voerde de begrippen collaboratief advocaat en collaboratieve onderhandeling in, in ons rechtssysteem. Naast de verzoening en de bemiddeling is de collaboratieve onderhandeling sinds 2018 dus een nieuwe vorm van minnelijke geschillenoplossing. Arbitrage is dan weer een vorm van minnelijke geschillenbeslechting, waarbij nog altijd door een ander dan de partijen een oplossing aan een geschil gegeven wordt. De collaboratieve onderhandeling kan enkel gevoerd worden door advocaten die een bijzondere opleiding in het collaboratief recht gevolgd hebben.

Op de website van de vzw Medvocat vindt u een overzicht van collaboratieve advocaten die zich ertoe ge├źngageerd hebben hun kennis en opleiding permanent bij te schaven en actueel te houden.

Advies
of bijstand 
op maat?