Daar zijn ze dan: de nieuwe modelcontractbepalingen voor internationale doorgiftes van persoonsgegevens

10 jun. 2021
Nieuws /

Op 4 juni 2021 lanceerde de Europese Commissie de nieuwe modelcontractbepalingen voor doorgiftes van persoonsgegevens buiten de EER (‘Standard Contractual Clauses’ (SCC)).

De SCC zijn het meest gebruikte mechanisme om een passend beschermingsniveau te waarborgen bij doorgiftes buiten de EER.

De nieuwe SCC vervangen de oude sets van modelcontractbepalingen die nog waren aangenomen vóór de inwerkingtreding van de GDPR.

Raadpleeg ze hier: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en.

Voor meer info: contacteer Portelio.

Advies
of bijstand 
op maat?