Selecteer een pagina

Gebruik website

Deze website wordt beheerd door CVBA Portelio Advocaten, met vennootschapszetel te 9000 Gent, Rijsenbergstraat 148.

Vanaf het moment dat u op enigerlei wijze gebruikt maakt van de Website, gaat u uitdrukkelijk akkoord met en aanvaardt u integraal en onherroepelijk deze algemene voorwaarden. Wij raden u ten stelligste aan deze algemene voorwaarden zorgvuldig door te nemen.

Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele voorwaarden van de gebruiker/bezoeker, waarvan de toepassing integraal wordt afgewezen.

De eventuele nietigheid of niet-toepasbaarheid van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, leidt niet tot nietigheid van het geheel van deze algemene voorwaarden.

CVBA Portelio Advocaten behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Deze algemene voorwaarden werden het laatst gewijzigd op 20 april 2015.