Selecteer een pagina

Waarom het ene bewijs het andere niet is

De Romeinen wisten het al: quod gratis affirmatur gratis negatur, of met andere woorden wat de ene zonder bewijs beweert, mag de andere zonder bewijs ontkennen. Bewijzen, daar gaat het dus vaak om in juridische geschillen. Maar wat is een geldig bewijs en wat is het...

De griffierechten hervormd en invoering pro-fiscoverklaring

De wet van 28 april 2015 tot wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten teneinde de griffierechten te hervormen en het bijhorend KB tot vaststelling van het model van pro-fiscoverklaring bedoeld in artikel 269 van het Wetboek der...