Timothy Van de Gehuchte

Timothy Van de Gehuchte works in various aspects of business law, with special focus on intellectual property law (copyright, software protection, trademark law, drawings and designs, databases, etc.), distribution law (including financial intermediaries, agency, concession) and construction and contracting law (including public works, ABR (all construction risks and BA (civil liability) insurance. In these matters, he assists Belgian and international clients in contract work and legal proceedings (arbitration and litigation).

Timothy is a member of AIPPI (Association Internationale pour la protection de la Propriété Intellectuelle - International Association for the Protection of Intellectual Property), the ANBPPI/BNVBIE (Belgische Nationale Vereniging voor de Bescherming van de Industriële Eigendom - Belgian National Association for the Protection of Industrial Property) and of the BMM (Beneluxvereniging voor Merken en Modellenrecht). Timothy is also a member of Cepani and has been repeatedly appointed as arbitrator. In 2015-2016, he attended the Cepani Arbitration Academy (expert & international level).

Timothy has qualifications from additional master’s courses in general economic law and intellectual property rights. Between 2006 and 2012, Timothy worked as research assistant at the VUB Department of Economic Law.

Timothy is a partner at Portelio and has been a member of the Ghent Bar Association since 2012.

Languages: Dutch, French and English.

Publications

  • “De richtlijn 2005/56/EG betreffende grensoverschrijdende fusies van kapitaal- vennootschappen: een eerste verkenning.”, co-auteur, T. Fin., 2006, 1422-1438.
  • “De wet van 2 juni 2006 tot verbetering van de vereffeningsprocedure: enkele eerste kanttekeningen.”, co-auteur, T.R.V. 2007, p. 3-20.
  • Omgaan met conflicten in de vennootschap, co-auteur en co-editor, Antwerpen, Intersentia, 2009, 331 p.
  • “Enkele beschouwingen aangaande de beoordeling van merkinbreuken”, IRDI 2010, 77-79.
  • Artikelsgewijze commentaar art. 332 – 342 en 636-644 W. Venn., co-auteur, in X., Vennootschappen en verenigingen. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Kluwer, 2011.
  • “Lastgeving” en “De concessieovereenkomst” in Ondernemingscontracten. Stap voor stap., Brussel, Larcier, 2011.
  • “Hoe bescherm ik mijn naam en product ?”, co-auteur, UNIZO uitgave, 2014, 92 p.
  • "Misbruik van bedrijfsgeheimen aan banden gelegd door de stakingsrechter. Enkele kanttekeningen.”, noot onder Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel 12 maart 2020, RABG 2020/20, 1669.
  • VANDERHEYDE S. en VAN DE GEHUCHTE T., "Praktische Gids bescherming van intellectuele eigendom in de onderneming", co-auteur, Mechelen, Kluwer, 2020, 228 p.