Selecteer een pagina

Het zag er even naar uit dat het lang verwachte Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen onder de regering in lopende zaken niet meer zou goedgekeurd worden. Enkele last minute amendementen deden het ergste vrezen. Op 28 februari 2019 heeft het parlement dan toch het nieuwe Wetboek goedgekeurd. De eerste bepalingen ervan zullen in voege treden vanaf 1 mei 2019.

Onder het nieuwe Wetboek zal een veel grotere creativiteit en flexibiliteit bij oprichting van nieuwe vennootschappen mogelijk zijn.

De reductie van het aantal vennootschapsvormen is zeker niet de belangrijkste vernieuwing die uit dit Wetboek zal voortvloeien. Immers, veel van de vennootschapsvormen die zogenaamd afgeschaft zijn, zullen kunnen gereconstrueerd worden onder de toegelaten variaties binnen de BV (besloten vennootschap).

De BV wordt de standaardvennootschap, de naamloze vennootschap zal voorbehouden blijven voor grotere en beursgenoteerde ondernemingen en de coöperatieve vennootschap zal enkel nog voor echt coöperatieve doeleinden kunnen gebruikt worden. Veel coöperatieve vennootschappen die voor deze rechtsvorm uitsluitend gekozen hebben omwille van de flexibiliteit van het variabel kapitaal, zullen binnen de overgangsperiode dan ook hervormd worden naar BV’s. Zowel BV’s als CVBA’s worden ten andere vennootschappen zonder kapitaal.

Vanaf 1 mei 2019 kan gekozen worden voor het nieuwe regime. Bestaande rechtspersonen zullen vanaf 1 januari 2020 onder het nieuwe wetboek vallen wat de dwingende bepalingen betreft, voor overige bepalingen kan gewacht worden tot de eerstvolgende statutenwijziging of uiterlijk tot 1 januari 2024.


Dirk Van de Gehuchte

Portelio Advocaten