Transport

Portelio biedt aan haar cliënteel in de transportsector begeleiding inzake geschillen inzake wegverkeer (o.a. ongevallen en verkeersinbreuken), verzekeringsdiscussies (beschadiging of diefstal), en m.b.t. relaties met personeel (individueel en collectief arbeidsrecht).