Technologie, Media en Telecom

Bijstand inzake verschillende soorten van technologiecontracten (OEM, licentiecontracten, samenwerkingsovereenkomsten, IWT-ondersteuning, contacten met universiteiten en hogescholen), adviesverlening rond publicaties in print en digitale media, wetgeving met betrekking tot operatoren, ethische code voor telecommunicatie, BIPT, JEP, privacy commissie, etc.