Software

Begeleiding inzake o.m. softwarecontracten (o.a. licentieovereenkomsten), geschillen met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten op software, contracten met resellers, enz.