Non-profit en social profit

Portelio begeleidt vzw’s en vennootschappen met sociaal oogmerk in alle aspecten van het vennootschapsrecht (statuten, interne reglementen, administratieve verplichtingen en corporate housekeeping).