Mode

Portelio adviseert verschillende cliënten in de modesector, o.a. inzake intellectuele eigendomsrechten, franchising en handelstussenpersonen.