Privacyverklaring

CVBA Portelio Advocaten stelt alles in het werk om de privacy van de bezoekers van deze website te beschermen.

CVBA Portelio Advocaten kan bepaalde gegevens verzamelen overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. CVBA Portelio Advocaten handelt steeds in overeenstemming met de bepalingen van voormelde wet. Wij verzamelen geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. Met het invullen en versturen van een contactformulier, of het verzenden van een e-mail geeft een bezoeker ons toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan in een bestand met het oog op een geautomatiseerde gebruikersprofilering, klantenbeheer en direct e(-mail)contact.

Op deze website worden zogenaamde “cookies” (kleine deeltjes informatie die door de browser op de computer van de klant worden opgeslagen) gebruikt. De cookies zijn slechts van tijdelijke aard en worden gewist van zodra u de browser afsluit. Deze cookies worden enkel gebruikt om u op de website te laten navigeren. Het gebruik van cookies kan door u worden uitgeschakeld via de instelling van uw webbrowser. Het is echter mogelijk dat de website dan niet meer correct functioneert.

U heeft het recht om kosteloos te vragen welke persoonsgegevens door ons werden verzameld. U kunt desgevallend de gegevens kosteloos laten corrigeren. U dient zich bij het contacteren afdoende te identificeren.
U heeft het recht om zich op verzoek en kosteloos tegen de verwerking van uw persoonsgegevens te verzetten, indien de verwerking verricht wordt met het oog op direct marketing.

Alle inlichtingen en verzoeken kunt u sturen naar: info@portelio.be