Selecteer een pagina

 

Contact

Sander Vanderheyde

T. +32 (0)9 243 88 00
E-mail Sander

 

Sander Vanderheyde

Sander Vanderheyde is actief in het ondernemingsrecht, waaronder intellectuele eigendomsrechten (auteursrecht, softwarebescherming, databanken, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht), privacy, handelstussenpersonen (agentuur, concessie, distributie) en marktpraktijken.

Sander is master in de rechten (UGent, 2011) en behaalde eveneens het diploma van master in de intellectuele rechten (HUB, 2012). Sander behaalde verder het certificaat van ‘Data Protection Officer’.

Hij verzorgt regelmatig seminars en opleidingen m.b.t. intellectuele eigendom (o.m. aan de Arteveldehogeschool, Howest Kortrijk, Agentschap Ondernemen, Unizo en Escala / SBM Opleidingen).

Sander is sinds 2012 lid van de Gentse Balie.

Hij behandelt dossiers in het Nederlands, Frans en Engels.

Publicaties

  • Hoe bescherm ik mijn naam en product ?, co-auteur, UNIZO uitgave, 2014, 92 p.
  • BEECKWEE, A. en VANDERHEYDE, S., “Lening” in Artikelsgewijze commentaren bijzondere overeenkomsten, Mechelen, Kluwer, 2016.
  • VANDERHEYDE, S., “Artikelsgewijze commentaar op de wetsartikelen inzake precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten”, in Artikelsgewijze commentaar, Mechelen, Kluwer, 2108.