Selecteer een pagina

 

Contact

Andy Beeckwee

T. +32 (0)9 243 88 00
E-mail Andy

 

Andy Beeckwee

Andy Beeckwee is actief in het vennootschapsrecht (overnames en fusies, overname activa en handelsfonds/bedrijfstak, vennootschapsgeschillen, bestuurdersaansprakelijkheid, e.d.) en heeft voorts een bijzondere specialisatie opgebouwd in het insolventierecht (faillissement, Wet Continuïteit Ondernemingen (WCO), herstructureringen, en zekerheidsrechten).

Andy is master in de rechten (UGent 2012) en behaalde eerder het diploma van master in de criminologische wetenschappen (UGent 2009).

In 2011 verbleef hij 5 maanden aan de University of Glasgow in het kader van het Erasmusprogramma.

Andy Beeckwee is sinds 2012 lid van de Gentse balie en is sinds 2017 aangesteld als curator bij de Rechtbank van Koophandel Gent, afdeling Gent.

Hij behandelt dossiers in het Nederlands, Frans en Engels.

Publicaties

  • “Artikel 55, §2 WCO – geen ruimte voor ‘trial and error’?”, TGR-TWVR 2014, 199-201, noot onder Kh. Kortrijk 4 maart 2014.
  • BEECKWEE, A. en VANDERHEYDE, S., “Lening” in Artikelsgewijze commentaren bijzondere overeenkomsten, Mechelen, Kluwer, 2016.