Glenn Fredrix

Glenn Fredrix is actief in diverse aspecten van het ondernemingsrecht, met een bijzondere focus op distributierecht, intellectuele eigendomsrecht en het vennootschapsrecht. Vanuit deze achtergrond staat hij onder meer verschillende gereputeerde modedistributeurs bij. Daarnaast behandelt hij ook regelmatig dossiers inzake mede-eigendom en (woning- en handels)huur.

Glenn is lid van de Beneluxvereniging voor Merken- en Modellenrecht (BMM).

Glenn is houder van een bijkomende master in intellectuele rechten en van een bijkomende master in vennootschapsrecht.

Glenn is partner bij Portelio en advocaat aan de Antwerpse Balie sinds 2007.

Talen: Nederlands, Frans en Engels.

Publicaties

  • “Handelsagentuur”, in Ondernemingscontracten. Stap voor stap., Brussel, Larcier, 2012.
  • “Franchise”, in Ondernemingscontracten. Stap voor stap., Brussel, Larcier, 2012.