Gaëlle De Reu

Gaëlle is actief in het ondernemingsrecht en het insolventierecht (faillissement, gerechtelijke reorganisatie, beslagrecht, zekerheden) en specialiseert zich verder in diverse aspecten van het aansprakelijkheidsrecht. In deze materies staat zij zowel Belgische als internationale cliënten bij inzake adviesverlening en procedures.

Gaëlle heeft verder nog een bijzondere interesse voor het medisch aansprakelijkheidsrecht en het tuchtrecht voor geneesheren.

Gaëlle is sinds 2016 lid van de Gentse Balie.

Talen: Nederlands, Frans en Engels.

Publicaties

  • DE REU, G., VANDERHEYDE, S., Artikelsgewijze commentaar bij art. VI.11-16 WER (aanduiding van de hoeveelheid) Kluwer, 2019.

Nieuws & inzichten