Andy Beeckwee

Andy Beeckwee is actief in alle aspecten van het vennootschaps- en verenigingsrecht, met een bijzondere focus op het begeleiden van overnames en financieringsoperaties. Andy adviseert ook start-ups en gevestigde ondernemingen in de uitwerking van hun vennootschapsstructuur en - organisatie en begeleidt hen bij de opmaak en negotiatie van alle ondersteunende overeenkomsten. Andy staat eveneens bestuurders en aandeelhouders bij in het kader van vennootschapsgeschillen.

Daarnaast is Andy gespecialiseerd in het insolventierecht en heeft hij een bijzondere expertise opgebouwd in het begeleiden van herstructureringen en het voeren van procedures van gerechtelijke reorganisatie. Hij is sinds 2017 benoemd als curator bij de Ondernemingsrechtbank Gent en treedt ook op als vereffenaar en voorlopig bewindvoerder over ondernemingen.

Andy is partner bij Portelio en advocaat aan de Gentse Balie sinds 2012.

Talen: Nederlands, Frans en Engels.

Publicaties

  • “Artikel 55, §2 WCO – geen ruimte voor ‘trial and error’?”, TGR-TWVR 2014, 199-201, noot onder Kh. Kortrijk 4 maart 2014.
  • BEECKWEE, A. en VANDERHEYDE, S., “Lening” in Artikelsgewijze commentaren bijzondere overeenkomsten, Mechelen, Kluwer, 2016.