Selecteer een pagina

Het nieuwe vennootschapsrecht komt eraan

Het is de ambitie van onze Minister van Justitie om tegen begin 2019 het vennootschapsrecht grondig te hervormen, het eenvoudiger, moderner en flexibeler te maken. De vermindering van het aantal vennootschapsvormen van 17 naar 4 is niet zo spectaculair als het op het...

Een nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen in de maak!

Op 4 juni 2018 heeft de regering het wetsontwerp tot invoering van het nieuwe ‘Wetboek van vennootschappen en verenigingen’ ingediend in de Kamer. Het wetsontwerp beoogt het rechtspersonenrecht te moderniseren, te vereenvoudigen en tezelfdertijd meer flexibel te...

Nieuw aangiftesysteem en registerverplichting voor bewakingscamera’s

Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe Camerawet van toepassing, samen met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG” of zgn. “GDPR”). De wet voorziet een nieuw aangiftesysteem voor bewakingscamera’s en een register voor beeldverwerkingsactiviteiten. De aangifte bij...

Seminarie GDPR: wat betekent het voor uw bedrijf

Portelio Advocaten in samenwerking met Price & Quality Fiduciaire zal u op 28 mei 2018 en 12 juni 2018 een praktische uiteenzetting geven over wat de nieuwe privacyregels juist inhouden. Tevens wordt stilgestaan bij wat u concreet moet doen om “GDPR...

Implementatie van de GDPR voor advocaten

Op 8 mei 2018 gaf Sander Vanderheyde een uiteenzetting over de implementatie van de GDPR aan advocaten van balie Veurne. Bedankt aan CJB Veurne voor de goede ontvangst! Bij vragen, contacteer ons: www.portelio.be ....