Selecteer een pagina

Enkele wijzigingen in het Benelux merkenrecht

Op 1 maart 2019 zal het Benelux merkenrecht opnieuw worden gewijzigd. De wijzigingen in het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE) zijn een omzetting van de nieuwe EU Merkenrichtlijn die van kracht is sinds 13 januari 2016. De meeste wijzigingen...

The law firm that truly cares

Businesslaw can seem impersonal and cold, but at Portelio this is most certainly not the case. The law firm, based in Belgium, has multiple offices to make sure they are always close to you and they always have the best interests at heart. The Portelio team consists...

Sander Vanderheyde sprak op GDPR workshop van het BZB-Fedafin in Gent

Sander Vanderheyde sprak op 26 september 2018 op de GDPR workshop van het BZB-Fedafin, beroepsvereniging voor zelfstandige financiële tussenpersonen. Dank aan BZB-Fedafin voor de aangename samenwerking. Voor meer informatie kunt u ook Portelio Advocaten contacteren....

Hervorming appartementsrecht

Op 31 mei 2018 werd de definitieve tekst van de gewijzigde appartementswet aangenomen. Deze nieuwe wet hervormt de huidige wet van 2 juni 2010 betreffende de appartementsmede-eigendom en treedt in werking op 1 januari 2019. Hieronder worden kort de belangrijkste...