Selecteer een pagina

Sander Vanderheyde sprak op GDPR workshop van het BZB-Fedafin in Gent

Sander Vanderheyde sprak op 26 september 2018 op de GDPR workshop van het BZB-Fedafin, beroepsvereniging voor zelfstandige financiële tussenpersonen. Dank aan BZB-Fedafin voor de aangename samenwerking. Voor meer informatie kunt u ook Portelio Advocaten contacteren....

Hervorming appartementsrecht

Op 31 mei 2018 werd de definitieve tekst van de gewijzigde appartementswet aangenomen. Deze nieuwe wet hervormt de huidige wet van 2 juni 2010 betreffende de appartementsmede-eigendom en treedt in werking op 1 januari 2019. Hieronder worden kort de belangrijkste...

Sander Vanderheyde spreker op GDPR workshops BZB-Fedafin

Sander Vanderheyde is spreker op de GDPR workshops van het BZB-Fedafin, beroepsvereniging voor zelfstandige financiële tussenpersonen. Leden van het BZB-Fedafin kunnen zich voor de sessies in september nog inschrijven via de website http://www.bzb-fedafin.be. Voor...

Eindelijk: de nieuwe bemiddelingswet

In het Belgisch Staatsblad van 2 juli 2018 verscheen de wet van 18 juni 2018 die, naast tal van andere bepalingen, een titel 9 bevat, luidende “Diverse wijzigingen van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van...

Het nieuwe vennootschapsrecht komt eraan

Het is de ambitie van onze Minister van Justitie om tegen begin 2019 het vennootschapsrecht grondig te hervormen, het eenvoudiger, moderner en flexibeler te maken. De vermindering van het aantal vennootschapsvormen van 17 naar 4 is niet zo spectaculair als het op het...

Een nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen in de maak!

Op 4 juni 2018 heeft de regering het wetsontwerp tot invoering van het nieuwe ‘Wetboek van vennootschappen en verenigingen’ ingediend in de Kamer. Het wetsontwerp beoogt het rechtspersonenrecht te moderniseren, te vereenvoudigen en tezelfdertijd meer flexibel te...