Selecteer een pagina

Inmiddels al twee boetes opgelegd in België wegens inbreuk op GDPR

Na een eerste boete van 2.000,- EUR aan een burgemeester eerder dit jaar heeft de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) nu een boete van 10.000,- EUR opgelegd aan een onderneming. De handelaar in kwestie had het gebruik van eID voorgesteld als enig middel voor de...

Studiedag Bemiddeling

De advocaten van Portelio gebruiken alle wettelijke instrumenten zowel voor de behandeling van conflicten als voor het vermijden ervan. Mr Dirk Van de Gehuchte is een ervaren bemiddelaar, die via publicaties (Praktische gids bemiddeling en collaboratieve...

Studienamiddagen Bemiddeling en Collaboratieve onderhandeling

Bemiddeling of Mediatie, en Collaboratieve onderhandeling vormen belangrijke instrumenten in de toolbox van de hedendaagse advocaat. Het is belangrijk dat ook bedrijfsjuristen en bedrijfsleiders kennis maken met deze hedendaagse vormen van geschillenoplossing. Mr Dirk...

Praktische Gids Bemiddeling en Collaboratieve Onderhandeling

Zopas verscheen bij de wetenschappelijke uitgeverij Story de Praktische Gids Bemiddeling en Collaboratieve Onderhandeling. Het gaat hier om een boek van de hand van mr. Dirk Van de Gehuchte, advocaat bij Portelio, en zijn confraters Miek Warson (Balie Hasselt) en...

E-Mediation

Geschillenbemiddeling vanop afstand: het kan vaak, en het is soms zelfs aangewezen. Beweren dat bemiddeling kan via internet, via e-mail, was lang een beetje zoals het vloeken in een kerk. Heel wat bemiddelaars zouden onmiddellijk opstaan om er de snoodaard die...

Het UBO-register

Alle uiteindelijke begunstigden van alle in België opgerichte vennootschappen, vzw’s, stichtingen, trusts, fiducieën en soortgelijke entiteiten moeten binnenkort opgenomen worden in het UBO-register. UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner. De deadline hiervoor is...