Selecteer een pagina

The law firm that truly cares

Businesslaw can seem impersonal and cold, but at Portelio this is most certainly not the case. The law firm, based in Belgium, has multiple offices to make sure they are always close to you and they always have the best interests at heart. The Portelio team consists...

Sander Vanderheyde sprak op GDPR workshop van het BZB-Fedafin in Gent

Sander Vanderheyde sprak op 26 september 2018 op de GDPR workshop van het BZB-Fedafin, beroepsvereniging voor zelfstandige financiële tussenpersonen. Dank aan BZB-Fedafin voor de aangename samenwerking. Voor meer informatie kunt u ook Portelio Advocaten contacteren....

Hervorming appartementsrecht

Op 31 mei 2018 werd de definitieve tekst van de gewijzigde appartementswet aangenomen. Deze nieuwe wet hervormt de huidige wet van 2 juni 2010 betreffende de appartementsmede-eigendom en treedt in werking op 1 januari 2019. Hieronder worden kort de belangrijkste...

Sander Vanderheyde spreker op GDPR workshops BZB-Fedafin

Sander Vanderheyde is spreker op de GDPR workshops van het BZB-Fedafin, beroepsvereniging voor zelfstandige financiële tussenpersonen. Leden van het BZB-Fedafin kunnen zich voor de sessies in september nog inschrijven via de website http://www.bzb-fedafin.be. Voor...

Eindelijk: de nieuwe bemiddelingswet

In het Belgisch Staatsblad van 2 juli 2018 verscheen de wet van 18 juni 2018 die, naast tal van andere bepalingen, een titel 9 bevat, luidende “Diverse wijzigingen van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van...