Selecteer een pagina

Studienamiddagen Bemiddeling en Collaboratieve onderhandeling

Bemiddeling of Mediatie, en Collaboratieve onderhandeling vormen belangrijke instrumenten in de toolbox van de hedendaagse advocaat. Het is belangrijk dat ook bedrijfsjuristen en bedrijfsleiders kennis maken met deze hedendaagse vormen van geschillenoplossing. Mr Dirk...

Praktische Gids Bemiddeling en Collaboratieve Onderhandeling

Zopas verscheen bij de wetenschappelijke uitgeverij Story de Praktische Gids Bemiddeling en Collaboratieve Onderhandeling. Het gaat hier om een boek van de hand van mr. Dirk Van de Gehuchte, advocaat bij Portelio, en zijn confraters Miek Warson (Balie Hasselt) en...

E-Mediation

Geschillenbemiddeling vanop afstand: het kan vaak, en het is soms zelfs aangewezen. Beweren dat bemiddeling kan via internet, via e-mail, was lang een beetje zoals het vloeken in een kerk. Heel wat bemiddelaars zouden onmiddellijk opstaan om er de snoodaard die...

Het UBO-register

Alle uiteindelijke begunstigden van alle in België opgerichte vennootschappen, vzw’s, stichtingen, trusts, fiducieën en soortgelijke entiteiten moeten binnenkort opgenomen worden in het UBO-register. UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner. De deadline hiervoor is...

Enkele wijzigingen in het Benelux merkenrecht

Op 1 maart 2019 zal het Benelux merkenrecht opnieuw worden gewijzigd. De wijzigingen in het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE) zijn een omzetting van de nieuwe EU Merkenrichtlijn die van kracht is sinds 13 januari 2016. De meeste wijzigingen...

The law firm that truly cares

Businesslaw can seem impersonal and cold, but at Portelio this is most certainly not the case. The law firm, based in Belgium, has multiple offices to make sure they are always close to you and they always have the best interests at heart. The Portelio team consists...