Selecteer een pagina

Na een eerste boete van 2.000,- EUR aan een burgemeester eerder dit jaar heeft de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) nu een boete van 10.000,- EUR opgelegd aan een onderneming.

De handelaar in kwestie had het gebruik van eID voorgesteld als enig middel voor de aanmaak van een klantenkaart. De GBA oordeelde dat de eID een grote hoeveelheid gegevens bevat over de houder ervan en dat het gebruik van deze gegevens, zonder geldige toestemming van de klant, onevenredig is met de aangeboden dienst (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/nieuws/GBA-sanctioneert-een-handelaar-voor-het-gebruik-van-de-eid-om-klantenkaart-aan-te-maken).

Heeft uw onderneming reeds het nodige gedaan om dergelijke sancties te vermijden?

Portelio Advocaten begeleidt haar cliënten bij de implementatie van de GDPR. Na het in kaart brengen van de gegevensverwerkingen binnen uw bedrijf wordt een implementatietraject op maat uitgeschreven. Vervolgens worden o.m. de nodige documenten opgemaakt (verwerkingsregister, privacy policy, interne policies inzake behandeling en melding van datalekken, antwoorden op verzoeken van betrokkenen en veilige omgang met data, verwerkersovereenkomsten e.d.), wordt de status van de beveiliging opgemeten en wordt advies verleend o.m. inzake personeel, Data Protection Impact Assessments, cameratoezicht, direct marketing en de aanstelling van een DPO.

GDPR compliance zorgt er niet enkel voor dat u het risico op een boete verlaagt, maar verhoogt ook de betrouwbaarheid van uw onderneming t.a.v. uw klanten en partners.

Contacteer Portelio Advocaten indien u hierover meer informatie wenst.
Sander Vanderheyde en Glenn Fredrix